تبلیغات
*ver=10*ok
*title=گالری صنایع دستی خاتون *ok1
*sms=کوسن با طرح های زیبا*ok2
*link=https://cafebazaar.ir/app/com.zsoft.falbahaee/?l=fa*ok3