تبلیغات
*ver=49*ok
*title=نسخه جدید منتشر شد*ok1
*sms= برای دانلود کلیک کنید*ok2
*link=https://cafebazaar.ir/app/com.zsoft.noghte/*ok3
*run=1*ok4