تبلیغات
الكترونیك و كامپیوتر - برنامه دریافت متن از ورودی و انجام محاسبات بر روی آن

برنامه ای بنویسید كه متنی را از ورودی دریافت كرده و سپس حرف اول متن را در صورت كوچك بودن بزرگ كند و بعد تعداد كلمه ها- تعداد جمله ها-تعداد سطر ها-تعداد كاراكترهای قابل نمایش-تعداد كاراكترهای خالی را نمایش دهد.(انتهای متن با % یا # مشخص می شود.

پاسخ در ادامه مطلب

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
main()
{
int a;
int b;
 char string[101];
 char f[1001];
 int kalame=0;
 int jomle=0;
 int satr=0;
 int kar1=0;
 int kar2=0;

 ali:
 {
 gets(string);
  satr ++;
a=strlen(string) ;
strcat(f,string);
if (string[a-1]=='%')
{goto ali1;}
if (string[a-1]=='#')
{goto ali1;  }
goto ali;
}
ali1:
{}
b=strlen(f) ;

if (f[0]>='a' && f[0]<='z')
   f[0]-=32;

 for (int c=0;c<(b-1);c++)
 {
 if (f[c]==' ')
 {kar2++;
 goto ali2;
  }
 if (f[c]=='.')
 {jomle++;
  goto ali2;
 }
 kar1++;
 ali2:
 {}
 }
  f[b-1]=0;
  cout <<"\n"<<f<<"\n"<<"tedade kalameha="<<kar2+jomle<<"\n" ;
 cout <<"tedade jomleha="<<jomle<<"\n" ;
   cout <<"tedade satrha="<<satr<<"\n" ;
   cout <<"tedade karekterhaye ghabele namayesh="<<kar1<<"\n" ;
    cout <<"tedade karekterhaye sefid="<<kar2<<"\n" ;
}

 
طبقه بندی: برنامه نویسی (C++)، 
برچسب ها: ای، بنویسید، كه، متنی، را، از، ورودی، دریافت، كرده، و، سپس، حرف، اول، متن، در، صورت، كوچك، بودن، بزرگ، كند، بعد، تعداد، كلمه، ها-، جمله، ها-تعداد، سطر، كاراكترهای، قابل، نمایش-تعداد، خالی، نمایش، دهد.(انتهای، با، %، یا، #، مشخص، می، برنامه،
ارسال توسط مدیر سایت
نظر سنجی
بیشتر چه مطالبی را دوست دارید تا در وبلاگ قرار گیرد؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ