تبلیغات
الكترونیك و كامپیوتر - برنامه محاسبه سیكما به وسیله تابع بازگشتی

برنامه ای بنویسید كه سیكمای فرمول زیر را به ازای i=0 تا i=50 محاسبه كرده و در خروجی نمایش دهد.

(به وسیله تابع بازگشتی)

(2i+2)/(2i+1)

پاسخ در ادامه مطلب


 

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

float sikma(float b);
void main()
{
int i=50;
float f=0;
f=sikma(i);
cout<<"sikma="<<f;
getch();
}

float sikma (float b)
{
float s=0;
for (int a=0;a<=b;a++)
{
s+=(float(a*2)+2)/(float(a*2)+1);
}
return s;
}
طبقه بندی: برنامه نویسی (C++)، 
برچسب ها: ای، بنویسید، كه، سیكمای، فرمول، زیر، را، به، ازای، i=0، تا، i=50، محاسبه، كرده، و، در، خروجی، نمایش، دهد.، (به، وسیله، تابع، برنامه،
ارسال توسط مدیر سایت
نظر سنجی
بیشتر چه مطالبی را دوست دارید تا در وبلاگ قرار گیرد؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ